Slovenski sintetizator govora - Govornik

Pozdravljeni na spletni strani slovenskega sintetizatorja govora. Tukaj lahko uporabite prvi javni brezplačni sintetizator slovenskega jezika. Sintetizator lahko pretvori vsako poljubno besedilo v govor. Za pretvarjanje besedila v govor lahko uporabite spletno stran, program Govornik za operacijski sistem Windows ali Android aplikacijo Govornik. Prav tako je programerjem na voljo API sistem (programski vmesnik), ki omogoča vključevanje Govornika v nove aplikacije, ki zahtevajo dinamične posnetke govora (program za slepe/slabovidne, telefonski odzivnik, bralnik zaslona idr.).

Sedaj je na voljo tudi aplikacija Govornik TTS, ki Android telefonu omogoči, da govori slovensko. Več o tem, si preberite tukaj.

Trenutno sta na voljo dva moška glasova enega govorca, in dva glasova dveh drugih govorcev. V prihodnosti pa bo dodan še ženski glas.


Sinteza je brezplačna in jo lahko izvajate kolikor želite.

Glas lahko uporabite za kakršen koli namen (javni dogodki, aplikacije, v šolstvu, poslušanje besedil, avtomatski odzivnik, napovedovanje postaj, samopostrežne blagajne idr.), vendar prosim, da uporabnikom/poslušalcem omenite, kje ste pridobili ta posnetek.


Če imate kakršna koli vprašanja, predloge, možne popravke ali karkoli drugega pišite na: info (at) govornik.eu.