Govornik API

Govornik API je orodje za programerje. Omogoča pretvarjanje vhodnega besedila v govor brez grafičnega vmesnika. Kot rezultat vrne posnetek v formatu WAV/MP3.

Kako ga uporabiti?

Za uporabo ne potrebujete uporabniškega imena. Uporaba je brezplačna. Zaželjeno je le, da nekje v svoji aplikaciji omenite, da uporabljate program Govornik. Podatke API-ju lahko pošiljate preko POST ali GET metode.

Osnovni podatki o API

Povezave do API

Do API lahko dostopate preko spodnjih povezav:

https protokol še ne deluje.

Spremenljivke

text

Obvezno. Ta spremenljivka pove, katero besedilo želite pretvoriti.

Primer: text=Pozdravljen.

voice

Obvezno. Ta spremenljivka pove, kater glas želite uporabiti.

Izbirate lahko med:

 • nik-unit
 • nik-hmm-hsmm
 • marko

Primer: voice=nik-unit

version

Opcijsko. Ta spremenljivka pove, katero verzijo pretvornika želite uporabiti. Prevzeto 1.

V1 -> Števila pretvori v glavne števnike, datumi se ne berejo.

V2 -> Števila se pretvori tudi v vrstilne števnike, datume prebere v osnovni obliki, je verzija, ki se stalno posodablja in izboljšuje.

Primer: version=2

source

Obvezno. Ta spremenljivka pove, od kod prihaja zahteva. Izberite si takšno ime, ki opisuje vaš projekt. To ime pa potem tudi dosledno uporabljajte čez vaš celoten projekt.

Primer: source=APItestSite

format

Opcijsko. Ta spremenljivka pove, v kakšnem formatu želite posnetek. Na voljo sta dva formata:

 • wav
 • mp3

Če uporabite mp3 format bo pricesiranje trajalo nekaj trenutkov dlje, saj je potrebno posnetek pretvoriti iz WAV formata v MP3.

Primer: format=wav

Napake

HTTP 200

Zahteva je bila uspešno izvedena.

HTTP 400

Parametri niso bili pravilni. Preverite, če ste poslali vse zahtevane parametre.

HTTP 405

Podprti sta metodi GET in POST. Preverite, da uporabljate metodo GET/POST.

HTTP 500

Na strežniku se je zgodila napaka. Ponovno pošljite zahtevo čez nekaj časa.

HTTP 418

Poslan URL ne obstaja. Preverite, da vse zahteve za sintezo pošiljate na pravilen url.

Odgovor API

API ob vsaki zahtevi vrne nekakšen odgovor (razen v primeru nedelujočega strežnika). Vrne pa lahko:

 • WAW/MP3 posnetek
 • Navadno besedilo

Primeri uporabe pošiljanja ukazov API

Primer 1

Link: http://sintetizator.nikigre.si

GET spremenljivke:

 • voice=nik-unit
 • text=Pozdravljen na ta prekrasen dan.
 • source=APIwebsite
 • version=1

Odgovor

Opis

Zgornji primer bo vhodno besedilo pretvoril z glasom »nik-unit« z uporabo verzije 1.

Primer 2

Link: http://sintetizator.nikigre.si

POST spremenljivke:

 • voice= nik-hmm-hsmm
 • text=Kupil sem 102. avto.
 • source=APIwebsite
 • version=2

Odgovor

Opis

Zgornji primer bo vhodno besedilo pretvoril z glasom »nik-hmm-hsmm« z uporabo verzije 2. Kar pomeni, da bo ta stavek prebral pravilno. Če bi uporabili verzijo 1 bi bil stavek prebran napačno (napravilno prebran števnik).

Primer 3

Link: http://sintetizator.nikigre.si/voices

Odgovor

nik-unit sl male unitselection general

nik-hmm-hsmm sl male hmm

marko sl male unitselection general

Opis

Zgornji primer bo kot odgovor v tekstovni obliki vrnil vse glasove, ki so na voljo. Ko izpolnjujete zahtevo, uporabite samo prvo besedo v vsaki vrstici. Torej:

 • nik-unit
 • nik-hmm-hsmm
 • marko

Primer 4

Link: http://sintetizator.nikigre.si

GET spremenljivke:

 • text=Kupil sem 102. avto.

Odgovor

HTTP 400 Parameters are incorrect

Opis

Zgornji primer bo vrnil napako, saj niso bili podani pravilni parametri.

Primer 5

Link: http://sintetizator.nikigre.si

GET spremenljivke:

 • voice= nik-unit
 • text=Kupil sem nov avto.
 • source=APIwebsite
 • version=2
 • format=mp3

Odgovor

Opis

Zgornji primer bo vhodno besedilo pretvoril z glasom »nik-unit« z uporabo verzije 2. Prav tako pa ne bo vrnil posnetka v WAV formatu ampak MP3.

Omejitve

API je v fazi razvoja, zato ne pričakujte odlične kvalitete, pravilno prebranih vseh besedil, velike hitrosti. Govornik API lahko tudi uporabite lokalno na svojem strežniku. Program za to še ni javno na voljo. Če pa bi želeli preizkusiti delovanje pa pišite na spodnji mail.

Več informacij

Če potrebujete več informacij, odgovore na vprašanja, lahko pišete na e-mail info (at) govornik . eu.