Govornik API

Govornik API je orodje za programerje. Omogoča pretvarjanje vhodnega besedila v govor brez grafičnega vmesnika. Kot rezultat vrne posnetek v formatu wav.

Kako ga uporabiti?

Za uporabo ne potrebujete uporabniškega imena. Uporaba je brezplačna. Podatke API-ju lahko pošiljate preko POST ali GET metode.


Osnovni podatki o API

Povezave do API

Do API lahko dostopate preko spodnjih povezav:

Na žalost še https protokol ni dosegljiv.

Spremenljivke

text

Obvezno. Ta spremenljivka pove, katero besedilo želite pretvoriti.

Primer: text=Pozdravljen.

voice

Obvezno. Ta spremenljivka pove, katero glas želite uporabiti.

Izbirate lahko med:

 • nik-unit
 • nik-hmm-hsmm
 • marko

Primer: text=nik-unit

version

Opcijsko. Ta spremenljivka pove, katero verzijo pretvornika želite uporabiti. Prevzeto 1.

V1 -> Števila pretvori v glavne števnike, datumi se ne berejo.

V2 -> Števila se pretvori tudi v vrstilne števnike, datume prebere v osnovni obliki, je verzija, ki se stalno posodablja in izboljšuje.

Primer: version=2

source

Obvezno. Ta spremenljivka pove, od kod prihaja zahteva. Poimenovanje je poljubno, vendar po celotni aplikaciji uporabite isto ime.

Primer: source=APItestSite


Napake

HTTP 200

Zahteva je bila uspešno izvedena.

HTTP 400

Parametri niso bili pravilni.

HTTP 405

Podprti sta metodi GET in POST.

HTTP 500

Na strežniku se je zgodila napaka.

HTTP 502

Zahteva ni bila pravilna. Preverite parametre.


Odgovor API

API ob vsaki zahtevi vrne nekakšen odgovor (razen v primeru nedelujočega strežnika). Vrne pa lahko:

 • Wav posnetek
 • Navadno besedilo


Primeri uporabe pošiljanja ukazov API

Primer 1

Link: http://sintetizator.nikigre.si

GET spremenljivke:

 • voice=nik-unit
 • text=Pozdravljen na ta prekrasen dan.
 • source=APIwebsite
 • version=1

Odgovor

Opis

Zgornji primer bo vhodno besedilo pretvoril z glasom »nik-unit« z uporabo verzije 1.

Primer 2

Link: http://sintetizator.nikigre.si

GET spremenljivke:

 • voice= nik-hmm-hsmm
 • text=Kupil sem 102. avto.
 • source=APIwebsite
 • version=2

Odgovor

Opis

Zgornji primer bo vhodno besedilo pretvoril z glasom »nik-hmm-hsmm« z uporabo verzije 2. Kar pomeni, da bo ta stavek prebral pravilno. Če bi uporabili verzijo 1 bi stavek bil prebran napačno.

Primer 3

Link: http://sintetizator.nikigre.si/voices

Odgovor

nik-unit sl male unitselection generalnik-hmm-hsmm sl male hmmmarko sl male unitselection general

Opis

Zgornji primer bo kot odgovor v tekstovni obliki vrnil vse glasove, ki so na voljo. Ko izpolnjujete zahtevo, uporabite samo prvo besedo v vsaki vrstici. Torej:

 • nik-unit
 • nik-hmm-hsmm
 • marko

Primer 4

Link: http://sintetizator.nikigre.si

GET spremenljivke:

 • text=Kupil sem 102. avto.

Odgovor

HTTP 502 Bad Gateway

(se lahko še spremeni)

Opis

Zgornji primer bo vrnil napako, saj niso bili podani pravilni parametri.


Omejitve

API je v fazi razvoja, zato ne pričakujte odlične kvalitete, pravilno prebranih vseh besedil, velike hitrosti.


Več informacij

Če potrebujete več informacij, odgovore na vprašanja, lahko pišete na e-mail info (at) govornik . eu.